Wpis do Rejestru willi przy ul. Puszkina 15 w Przemyślu

Willa przy ul. Puszkina 15 wybudowana została w przed 1910 r. Budynek murowany, parterowy, podpiwniczony z dwukondygnacyjną wieżą nakrytą hełmem, nakryty dachem wielospadowy pokrytym blachą. 

Założona na rzucie prostokąta z pięcioboczną wieżą usytuowaną w narożniku południowo – zachodnim. 

Willa przy ul. Puszkina 15 położona jest na terenie willowej dzielnicy Przemyśla nazwanej dawniej Krejczówką (pisownia oryginalna Kreyczówka). Był to obszar, na którym aż do końca XIX wieku znajdowały się domy i budynki gospodarcze folwarku Krayczego. Początkowo wytyczona ulica otrzymała nazwę Andrzeja Potockiego, a od lat 50.XX w. Aleksandra Puszkina. Zabudowa tej dzielnicy miasta ukształtowała się pod koniec XIX i początku XX wieku z charakterystycznymi okazałymi willami z ogrodami i kamienicami czynszowymi.  Budynek  willi stanowi ważny dla tej części ulicy element zabudowy - typ „willi romantycznej” z wieżą boczną nakrytą oryginalnym hełmem.

Wszystkie elewacje obiega profilowany gzyms wieńczący. Elewacje: północna siedmioosiowa z narożnym dwuosiowym ryzalitem, gładko tynkowana z cokołem zaakcentowanym ćwierćwałkiem, profilowany gzyms pod oknami strychowymi, nad otworami okiennymi gzymsy, a pod nimi fartuchy, w osiach środkowych dwa wejścia, do których prowadzą schody (schody przy wejściu od zachodu posiadają metalową, ozdobną balustradę, drzwi drewniane dwuskrzydłowe z nadświetlem, w górnej partii przeszklone z metalową kratą w formie wici roślinnej);

Boczna – wschodnia czteroosiowa z bocznym dwuosiowym ryzalitem, gładko tynkowana; zachodnia trójosiowa z wieżą w narożu, cokół boniowany oddzielony profilowanym ćwierćwałkiem, otwory okienne z gzymsami i pasami wolich oczek w nadokiennikach oraz gzymsami i fartuchami w podokiennikach, między oknami znajdują się girlandy z kobiecymi głowami a także fryz o motywach roślinnych przepruty otworami okiennymi doświetlającymi strych. 

Wieża z cokołem, parterem pasowo boniowanym oddzielonym od piętra prostymi gzymsami i medalionami oraz kobiecymi głowami, okap wsparty na kroksztynach, a pod nim pas dekoracji roślinnej, poniżej kolorowa mozaika z kamieni i szkiełek, hełm otoczony kutą balustradą połączoną szerokimi półsłupkami z dekoracją ciągnioną w tynku, hełm zwieńczony metalowym stylizowanym elementem amfory ze sterczyną;

Elewacja południowa od strony wieży posiada niewielki taras z wejściem prowadzącym po schodach do ogrodu, otwory okienne z gzymsami w nadokiennikach, a w podokiennikach z gzymsami i fartuchami. 

Działka od strony zachodniej posiada ogrodzenie wykonane z dwóch ceglanych słupów z dekoracją pasową w tynku, betonowym cokołem i metalowych słupków zakończonych ozdobnymi elementami w formie wydłużonej kuli z półwałkiem pośrodku oraz łączących je metalowych prętów. Ogrodzenie wykonane w pierwszej dekadzie XX wieku.


Przedmiotowa willa posiada secesyjny wystrój elewacji z zachowanym do dzisiaj bogatym detalem architektonicznym, metalowymi ozdobnymi balustradami, hełmem wieży oraz istniejącym ogrodzeniem wzdłuż działki od strony zachodniej.