Wprowadzenie stopni alarmowych

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) podpisał Zarządzenia:

-  nr 618  w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

-  nr 617 w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

-   nr 619 w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 grudnia 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 28 lutego 2024 roku do godz. 23:59.

Treść Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r.. DZ.U.2016.1101.