21 04-2022

Z okazji święta zabytków doceniamy ludzi i dziedzictwo!

25 kwietnia 2022 r.  o g. 9.00 w Sali Kolumnowej w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, odbędzie się uroczystość wręczenia medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznak honorowych „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i złotych oraz srebrnych odznak „Za opiekę nad zabytkami”, osobom szczególnie zasłużonym, oddanym i z  ogromnym doświadczeniem w pełnieniu misji jaką jest ochrona i opieka nad zabytkami. Odznaczenia zostały nadane przez Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Podczas ceremonii medal i odznaczenia zostaną wręczone przez  Wojewodę Podkarpackiego Panią  Ewę Leniart.


Podczas uroczystości odbędzie się premiera czasopisma „Renowacje i zabytki” 1/2022, które w całości zostało poświęcone zabytkom i pracom konserwatorskim z województwa podkarpackiego. W periodyku opisaliśmy najbardziej wartościowe obiekty architektury drewnianej wpisane na Listę UNESCO, przybliżyliśmy  historię i tematykę związaną z restauracją i renowacją wybranych kościołów. Skupiliśmy się na doświadczeniach prac konserwatorskich przy najcenniejszych zespołach wyposażenia i wystroju kościołów drewnianych Haczowa, Gawłuszowic, Golcowej, Średniej Wsi, Łęk Górnych, Zwiernika, Machowej, Jodłowej, Gorzejowej, Dobrkowa i Kozłowa. Zwróciliśmy uwagę na zagadnienia związane z konserwacją wyposażenia obiektów, w których zachował się duży zasób wykonany w warsztatach lwowskich – w Leżajsku i Przemyślu oraz  translokację ikonostasów i wyposażenia cerkwi w Chotyńcu i Radrużu, jak i wielu innym tematom z zakresu oryginalnego  i unikatowego  dziedzictwa naszego regionu. W spotkaniu promocyjnym weźmie udział  Redaktor Naczelny Edward Hardt oraz wybrani autorzy, którzy zaprezentują szerzej tematykę opisywanych zagadnień.  


Uroczystość wpisuje się w obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, który na całym świecie obchodzony jest od niemal  40 lat – 18 kwietnia.  To wyjątkowa okazja by uhonorować zaszczytnym wyróżnieniem, osoby zasłużone w sprawowaniu społecznej opieki nad dobrami kultury lub w popularyzacji  zagadnień związanych z działalnością konserwatorską oraz prezentacją podkarpackich zabytków w dedykowanym numerze czasopisma „Renowacje i  zabytki”.