24 03-2022

Zabytkowy spichlerz w Brzózie Stadnickiej

Początek roku obfitował w wiele różnych wyjazdów terenowych. Jeden z nich został skierowany do Brzózy Stadnickiej. Pracownicy Urzędu spotkali się z nowym właścicielem zabytkowego spichlerza. Jest to budynek, który pierwotnie wchodził w skład rozległych dóbr Ordynacji Potockich w Łańcucie. Powstał w czasie bumu inwestycyjnego Ordynacji, który trwał w 2 ćw. XIX w. Wybudowano w tym czasie dziesiątki budynków gospodarczych, stodół, owczarni, gorzelni, spichlerzy itp. Interesujący nas obiekt powstał w l. 1843-1845 według projektu J. Tokarskiego z przeznaczeniem na magazyn gorzałczany oraz spichlerz. Po zapoznaniu się ze stanem budynku, przekazano obecnemu właścicielowi informacje, jakie procedury wiążą się z wykonaniem remontu i adaptacji na nowe cele użytkowe. Mamy nadzieję na owocną współpracę mającą na względzie uratowanie tego cennego obiektu.

Reprodukcja za: I. Rychlikowa, Szkice o Gospodarce Panów na Łańcucie, Łańcut 1971

Fot. B. Podubny, WUOZ Przemyśl