Zakończenie prac konserwatorskich Oranżerii przy zespole pałacowo-parkowym w Przeworsku

Zakończyły się prace remontowo-konserwatorskie budynku Oranżerii stanowiącego element zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku. 

Usytuowany na granicy parku dolnegdolnego i górnego obiekt został wniesiony na początku XIX w. według projektu Christiana Piotra Aignera i ozdobiony sztukateriami autorstwa Fryderyka Baumana. We wrześniu bieżącego roku zakończono zapoczątkowany w latach 90 XX w. remont. Zakres przeprowadzonych prac to między innymi: naprawa i izolacja ścian fundamentowych, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie tynków wraz z kolorystyką,wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana i wykonanie instalacji wewnętrznych, prace remontowe wewnątrz obiektu adaptujące budynek do funkcji centrum kulturalno-wystawienniczego oraz konserwacja i odtworzenie sztukaterii zdobiących pilastry, drewnianych elementów wystroju elewacji oraz portalu nad wejściem w elewacji wschodniej. 

Ponadto prace rewaloryzacyjne parku w zakresie: wykonania nowych alejek spacerowych w technologii nawierzchni mineralnej z naturalnego kruszywa, montażu na terenie parku ławek (wykonanych w nawiązaniu do tych znajdujących się na terenie parku w okresie międzywojennym) i koszy na śmieci oraz wykonania klombu w formie parteru kwiatowego przed budynkiem oranżerii.