21 08-2020

Zakończone prace przy polichromiach w kamienicy przy ul. Słowackiego 1 w Jarosławiu

Na początku sierpnia 2020 r. zakończył się kolejny, V etap prac konserwatorskich przy polichromiach i detalu architektonicznym na klatce schodowej kamienicy prz ul. Słowackiego 1 w Jarosławiu.

Realizowane obecnie prace konserwatorskie poprzedzone zostały kompleksowymi badaniami konserwatorskimi wykonanymi w 2016 r. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu. Rozpoznaniem konserwatorskim objęto wnętrze głównej klatki schodowej oraz sieni przejazdowej kamienicy, a w ich wyniku na wszystkie sufitach pomieszczeń oraz, a także na ścianach najwyższej kondygnacji klatki schodowej ujawniono dekoracje malarskie o motywach roślinnych, stanowiące spójny stylowo zespół polichromii. Zastosowane secesyjne formy ornamentyki wskazują, że dekoracja powstała zapewne w pierwszym dziesięcioleciu XX w., niedługo po wzniesieniu kamienicy.

Etap I prac konserwatorskich przeprowadzony został w 2017 r. i objął całkowite odsłonięcie spod nawarstwień pierwotnej dekoracji malarskiej sufitu z profilowaną fasetą nad ostatnią kondygnacją klatki schodowej wraz z ich pełną konserwacją.

W etapie II przeprowadzonym w roku 2018 odsłonięto spod przemalowań i poddano pełnej konserwacji dekorację architektoniczną i malarską na południowej ścianie ostatniej kondygnacji klatki schodowej.

Etap III prac zrealizowany w 2019 r. i objął odsłonięcie oraz pełną konserwację dekoracji architektonicznej i malarskiej ściany wschodniej, a także odsłonięcie podprzemalowań i konserwację techniczną ściany północnej ostatniej kondygnacji klatki schodowej.

W 2020 r. zrealizowano dwa kolejne etapy prac konserwatorskich przy dekoracji we wnętrzu kamienicy. Etap IV objął konserwację estetyczną dekoracji architektonicznej i malarskiej ściany północnej najwyższej kondygnacji klatki schodowej oraz pełną konserwację dwóch kwadratowych sufitów ponad spocznikami. Etap V objął pełną konserwację sufitu ponad podestem nad pierwszym piętrem, a także trzy podniebia ponad biegami schodów pomiędzy parterem, a pierwszym piętrem.

Należy podkreślić, że kamienica przy ul. Słowackiego 1 w Jarosławiu stanowi jeden z najlepszych na terenie Jarosławia przykładów kamienicy czynszowej o podwyższonym standardzie. Budynek wyróżnia się bogactwem i wysokiej klasy detalem architektonicznym elewacji, a odsłaniana i konserwowana i toku obecnie prowadzonych prac dekoracja architektoniczna i malarska sieni przejazdowej i głównej klatki schodowej stanowi jej dopełnienie.

Warto w tym miejscu również zaznaczyć, ze powyższe działania mające na celu odsłonięcie i pełną konserwację  ww. dekoracji wnętrz kamienicy jest możliwa jedynie dzięki pełnej współpracy właścicieli kamienicy z służbami konserwatorskimi. Są to działania długotrwałe i podzielone na etapy, a ich realizacja często uniemożliwia normalne użytkowanie głównych ciągów komunikacyjnych obiektu, znacznie utrudniając życie zamieszkującym budynek lokatorom. Jednak jak pokazuje realizacja dotychczasowego zakresu, są to działania w pełni uzasadnione, przywracające historycznemu obiektowi komplementarny charakter dekoracji wnętrza, obejmujący zarówno rozbudowaną formę architektoniczną klatki schodowej z dekoracyjnymi metalowymi balustradami, detalem architektonicznym, elementami stolarki, wzorzystymi posadzkami jak i całość dekoracji malarskiej oraz kolorystykę gładkich ścian.