Zespół Dworsko - Parkowy w Górze Ropczyckiej

Historia obiektu:

Założenie architektoniczno-przestrzenne w Górze Ropczyckiej zostało ukształtowane w XVIII w. stanowiło własność Gabriela Bobrowicz - Jaworskiego i jego córki Katarzyny Starzeńskiej – rodu związanego z kręgiem wybitnych mecenasów sztuki okresu oświecenia i romantyzmu. W 2 poł. XIX w zespół stał się własnością Potockich. Przebudowany ok. 1938 r. przez Andrzeja Tarnowskiego. Remontowany w latach 1955-1960. W skład zespołu wchodzą: oficyna I murowana, wzniesiona w XVIII w. (ob. w ruinie) wraz z przylegającym do niej od strony wschodniej ogrodzeniem zakończonym piętrową wieżyczką – d. pralnią dworską z XVIII w, oficyna II murowana wzniesiona w XVIII w. kaplica grobowa Starzeńskich wzniesiona po 1854 roku oraz park.

Stan techniczny:

Obiekty architektoniczne z wyjątkiem kaplicy grobowej Starzeńskich znajdują się w złym stanie zachowania, wymagającym podjęcia w pierwszej kolejności prac zabezpieczających oraz kompleksowych rewaloryzacyjnych. Zespół jest od kilkunastu lat opuszczony i nieużytkowany. W części dawnego założenia parkowego w tzw. parku leśnym przeprowadzono w 2006 r. prace rewaloryzacyjne. Aktualnie podjęte zostały przez właściciela działania związane ze sprzedażą zespołu.

Położenie:

Zespół w Górze Ropczyckiej zlokalizowany jest w centrum miejscowości, wzdłuż drogi biegnącej przez wieś. Przy obiekcie biegnie atrakcyjny ciąg spacerowo – rekreacyjny w tzw. „Parku leśnym – wąwozie”. Miejscowość położona jest w bliskiej odległości przebiegu międzynarodowej trasy prowadzącej do wschodniej granicy państwa w Medyce.
 
Obecnym właścicielem jest Gmina Sędziszów Małopolski.
Pow. użytkowa: Oficyna I - 440m2, Oficyna II - 775m2,
Wieżyczka – d. pralnia dworska – 36m2,
Kaplica grobowa Starzeńskich - 30m2.
Nr wpisu do rejestru: Decyzja WKZ w Rzeszowie nr A- 800 z dnia 4.X.1976 r. /architektura/, park podworski - decyzja WKZ nr A-974 z dnia 5.X.1976 r.